خدای مهربانم دیگر من ماندمو تو...

باهم برای همیشه...

تو خوب تر از آن هستی که مرا تنها بگذاری...

پس به مهربانی تو اعتماد می کنم و خیالم راحت که پشتم گرم است با حضورت...

خدایا گفتم با من حرف بزن...

قران را باز کردم و سوره طه آمد...

آیه 46 گفتی هیچ نترسید من با شما هستم، میشنوم و میبینم...

خدایا با وجود تو باز هم باید بترسم؟

باز هم باید نگران باشم؟

خدایا کمک کن باور و ایمان قلبی من نسبت به حضور و قدرت تو بیشتر شود...

خدایا با وجود اشتباه ست که تجربه کسب می کنیم و یاد میگیریم اما خدایا کمک کن از اشتباهاتم کم شود...

خدایا کمک کن کسی را نرنجانم با حرفم با رفتارم...

خدایا دوستی به من می گفت حتی محبت زیادی به دیگران هم اسراف است و اسراف هم گناه ست...

خدایا کمک کن کلا در زندگیم تعادل داشته باشم در هر زمینه ای حتی این محبت زیادی که در وجود من گذاشتی...

خدای مهربانم می گویند دنیا برای مومن قفس است... من نمی دانم مومن هستم یا نه فقط دارم تلاش میکنم که باشم، اما این دنیا برای من قفس است خدایا قفل در قفس دست توست ممنون میشم باز کنی...

خدایا کمک کن از این امتحان هایی که در زندگی من هست سربلند بیرون بیام...

خدایا میدونم با قرار دادن انسان ها سر راه زندگیم منو امتحان می کنی اما میشه بعضی از آدما رو دیگه این مدلی سر راه من قرار ندی و اینطور منو امتحان نکنی؟خودت میدونی دقیقا چی میگم... میدونی که چقد بات راحتمو همه چی رو صادقانه بهت میگم حتی گاهی غر هم میزنم...

خدایا میدونم امتحان ها تمومی نداره اما بهم صبر بده...

خدایا ظرفیتمو بیشتر کن...

خدایا کمک کن مفید باشم در این هستی...

خدایا کمک کن اگر کسی قدر وجود منو ندونست اگه کسی قدر محبت منو ندونست حداقل من قدر خودمو بدونم و به خودم احترام بذارم...

خدایا فراموشی هم چیز خوبیه به من قدرت بده بعضی چیزارو فراموش کنم...

خدایا آرامش فقط با یاد توست... آرامشی از جنس خودت به من بده...

خدایا من جز تو کسی را ندارم..................