در این دنیای پر از نقاب چه کسی دقیقا راست می گوید؟

کاش کسی جواب این سوال منو می دونست...

هرچند اونم مطمئن نیستم که راستشو بگه...!!!