امروز دیدم عه من عضو گروهی در تلگرام شدم...

دیدم همکلاس محترم احیانا گروه تشکیل دادن...

کلا ما 11نفر در کلاس هستیم که فقط دوتا آقا داریم...

بقیه دخترخانما یه جا در این گروه جمع شدن...

ینی تا گروه تشکیل شد همه شروع کردن به چت کردن...

منم که حوصله حرفای بی مفهوم اینارو نداشتم گفتم کلا هیستوری رو پاک کنم...

دیدم اصلا همچین چیزی وجود نداره... ینی هرجارو گشتم نبود که نبود...

جالبه برای چت های دیگه وجود داره... نمیدونم کلا این گروه اصلا چی بود...

بعد دیدم به به چه شوخی هایی باهم دارن...

خیلی خجالت کشیدم...

یکی دیگه حرفای زشت میزنه ، نمیدونم من چرا خجالت میکشم آخه...عجبا...

شوخی ها به شدددت زشت بود...

سریع از گروه امدم بیرون...

واقعا متاسفم...

هرکدوم از ماها نماینده خانواده هامون هستیم...

احیانا وقت نکردن تربیت درست داشته باشن برای این فرزندان تحصیل کردشون؟!!!!

واقعا در شان و شخصیت یه دختر مسلمان هس که همچین کلمات زشتی بگه؟

یه سری استیکر هم فرستاده بودن که اونم به شدت وحشتناک...

حتی در دانشگاه هم قدم میزنم از کنار بعضی از دخترپسرا که رد میشم متوجه شوخی هاشون میشم که چقد زشته...

من یاد ندارم حتی یه جوک زشت برای دوستانم تعریف کرده باشم همیشه هم میخواستم شیطنت کنم یا بگم مثلا فلانی همچین چیزی تعریف کرد کلا نابود میشدم ازخجالت تاجایی که بچه ها میگفتن خب ما که چیزی نفهمیدیم تو کلا چیزی نگو الانه که یوهو بمیری کلا بی خیال، تعریف نکن...

من وقتی ببینم در جمعی هستم که فضای روحم لکه دار میشه سعی میکنم ترک کنم اون فضارو چه در فضای مجازی چه حقیقی...

چون تمام تلاشم اینه روح پاک باشه... قطعا لکه لکه هی جمع بشه کل روح چرکین میشه خب اینجوری روح سنگین میشه دیگه اون سبکی و رهایی رو احساس نمیکنم و از خدا فاصله میگیرم...

کلا در زندگیم به تعداد انگشت های دستم دختر و پسر دیدم که عفت کلام داشتن و چقددد از رابطه باهاشون لذذذذت بردم...

باکسی رابطه داشته باشیم که یاد خدا بیوفتیم...

و دعا کنیم برای هدایت اینجور آدما...

لبخند مهربان ترین...

امام صادق (ع) : زبان خود را از کلمات زشت و رکیک محافظت کن.