خدای مهربانم کمک کن قدر لحظه لحظه زندگیم رو بدونم...

من چه طوری میتونم در این هستی مفید باشم؟

کمک کن...

گاهی اینقد درگیر فضای مجازی و مشکلات زندگی و... میشم که از خود غافل میشم...

شناخت خود...

سفری لازم دارم به درونم...

خودم رو گم کردم...

خدایا نجاتم بده...

تو صدای منو میشنوی...

تو منو میبینی...

من همیشه به نگاه مهربانت نیاز دارم...

بیا روی ماه تو رو ببوسم ای مهربان ترین...

الهی و ربی من لی غیرک...