به نام مهربان ترین

هنوز هم اینجا رو دوس دارم

یه جای دنج و خلوت و آروم...

می نویسم برای دل خودم...

من و حضرت رفیق...

خدای نزدیکتر از جان...

رییس من تویی ای مهربان ترین...

هر آنچه تو بگی اطاعت کنم...

ای همراه و همدل تمام لحظه لحظه های زندگی من...

ممنون خدای مهربان...

بیا روی ماه تو رو ببوسم ای مهربان ترین...

الهی و ربی من لی غیرک...