ثبت لحظات بزرگ شدن من در زندگی :

امتحان های سخت پشت هم...

اتفاق های تلخ پشت هم...

تا میام از یه امتحانی که فارغ شدم نفس راحت بکشم سریع امتحان بعدی شروع میشه...

هی میجنگمو میجنگمو میجنگم و تازه کارم سخت تر هم شده اینکه جنگیدن رو به دیگران هم یاد بدم تا قوی بشن تا محکم بشن تا از درد فرار نکنن و لمسش کنن...

خدا جونم حواسم به آیه 4سوره بلد هست...

خداجونم حواسم به آیه 5و 6 سوره انشراح هست...

خداجونم حواسم هست که هستی و میبینی و میشنوی و من دلم قرصه به مهربانی تو ای مهربان ترین...

این دنیا موقت است و محل گذر...

من دارم رد میشم از این جاده پر از فراز و نشیب...

این نیز بگذرد...