گفت: سلام،بالاخره نمره ها تاییدشد و بنده همچنان سومین نفرم.مثلا می خواستم برم بالاتر...

گفتم: سلام عزیزم،خب خدارو شکر،پیش خدا بالا باش عزیزم،اینا همش موقته گلم...

گفت: هستیم ان شاالله...

مهربان ترین...