آخرین پست در سال94...

به امیدخدا سعی میکنم در سال جدید بیشتر اینجا بنویسم...

البته اینجا مثل سابق خواننده نداره...خیلیا هم اصلا آدرس اینجا رو ندارن...

اما خب من برای دل خودم می نویسم...

قدیما اخرسالی کل سالمو مرور میکردم...

نمیدونم چرا حسش نیس الانم مرور کنم...

هرسال قطعا پراز تجربه ها و اتفاق های شیرین و تلخی هس...

فقط اینکه من امسال یه خواسته ی مهم از خدا داشتم که به من هدیه دادن اونم سفرکربلا...

که به امید خدا به شرط حیات در14فروردین95میرم...

این مهم ترین اتفاق زندگیم هست هم در سال 94هم در سال جدید...

اینقد این اتفاق برام اهمیت داره و پر رنگ هست تو زندگیم که بقیه اتفاق ها خیلی به چشمم نمیاد...

امیدوارم هرکسی به رسم مرام و معرفت گذرش به وارش مهر افتاد و این پست رو خوند حلالم کنه و یادش باشه که براش دعا می کنم...

امیدوارم مهربان ترین به همه دوستانم همچین هدیه ی باارزشی عطا کنند...

نمیتونم به چیز دیگه ای فکر کنم اینقد که بی تاب و بی قرار این سفرم...

الهی به سلامتی برمو برگردمو بیام اینجا از این سفر بنویسم...

امیدوارم سال خوبی برا همه باشه...پر از مهر و پرازیاد خدا...

من عاشقت شدم...